Show simple item record

Design and Exprimental Test of PM10 Air Pollutant Sampler

dc.contributor.advisorVybíral Pavel
dc.contributor.authorŠvandová Kristýna
dc.date.accessioned2016-05-13T08:24:31Z
dc.date.available2016-05-13T08:24:31Z
dc.date.issued2015-06-19
dc.identifierKOS-587864276405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/63539
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá imisním monitoringem tuhých znečišťujících látek, popisuje současný stav imisí frakce částic PM10 a PM2,5, legislativu a používaná měřicí zařízení dle platných technických norem. Dále je zde zhodnocen dosavadní výzkum zařízení pro imisní monitoring na Ústavu techniky prostředí, Fakulty strojní ČVUT v Praze. Součástí práce je experimentální ověření imisní hlavice, označené D73, jako třídiče frakce PM10 a popis konstrukčních úprav cyklónu.cze
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with the pollution monitoring of solid pollutants, describes the present pollution level of PM10 and PM2,5 fractions, the legislation and devices used for measuring according to valid technical standards. Consequently, the existing research of the devices for the pollution monitoring at the Department of Enviromental Engineering at The Faculty of Mechanical Engineering CTU in Prague is evaluated. The experimental verification of the pollutant head marked as D73 as well as the description of the potential constructional modifications of the cyclone are also included.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectemise, imise, kvalita ovzduší, tuhé částice, frakce PM10 a PM 2,5, imisní limity, imisní monitoring, cyklón, impaktor, celková a frakční odlučivost, třídicí schopnosticze
dc.subjectemissions, imissions, air quality, solid particles, fraction PM10 and PM 2,5, imission limits, imission monitoring, cyclone, impactor, total and fractional separability, sorting propertieseng
dc.titleNávrh a experimentální ověření imisní hlavice PM10cze
dc.titleDesign and Exprimental Test of PM10 Air Pollutant Samplereng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2015-08-25
dc.contributor.refereePoduška Vlastislav
theses.degree.disciplineTechnika životního prostředícze
theses.degree.grantorústav techniky prostředícze
theses.degree.programmeStrojírenstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record