Show simple item record

nfluence P-G and P-Q diagram for production planning industrial processes

dc.contributor.advisorKyncl Jiří
dc.contributor.authorPicka Tomáš
dc.date.accessioned2016-05-13T08:24:18Z
dc.date.available2016-05-13T08:24:18Z
dc.date.issued2015-06-19
dc.identifierKOS-587864200805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/63529
dc.description.abstractTato práce se zabývá vlivem P-Q a P-G diagramů na projektování výrobních postupů a systémů. Její struktura nejdříve popisuje princip postupného modelování systémů, který spadá do systémového a komplexního přístupu k projektování. Dále se práce zabývá rozborem dat, které jsou diagramy zpracovávány a jejichž správné členění a zpracování má výrazný dopad na vypovídající hodnotu výstupních dat z diagramů. Nakonec práce rozebírá jednotlivé přínosy diagramů v jednotlivých fázích projektování výrobního procesu. Práce dochází k závěru, že diagramy patří k nástrojům, díky kterým je možné získat užitečné informace o struktuře organizace podniku, jako jsou např. typ a struktura výroby, stupeň automatizace, způsoby manipulace s materiálem nebo o plánování a řízení výroby apod. Lze konstatovat, že diagramy jsou nástrojem, který by měl být použit všemi účastníky procesu plánování výroby. Jejich hlavním přínosem je významná pomoc při hledání ideálních cest při projektování efektivních výrobních procesů. Tím výrazně napomáhají ke zvýšení konkurenceschopnosti daného podniku na dynamických a globalizovaných trzích.cze
dc.description.abstractThis thesis deals with an influence of P-Q and P-G diagrams on production planning of industrial processes and systems. Firstly, its structure describes the principle of sequential system modelling, which belongs to the systematic and complex approach to the production planning. Secondly, the thesis is concerned with an analysis of data, which are processed by the diagrams. Correct structuring and processing of these data have significant impact on a plausibility of output data from diagrams. Finally, particular contributions of diagrams in their individual phases of production planning are discussed. As a conclusion, it is drawn that the diagrams belong to the tools with which useful information about a structure of organisation in a company, such as a structure or a kind of production, a level of automation, manners of manipulation with material, planning or managing production, can be obtained. It is possible to say that the diagrams are tools which should be used by all the participants of the production planning process. Their main contribution is a distinct help in a searching of ideal ways of projecting efficient production processes. Therefore, they considerably aid competitiveness of a company within a current dynamic globalised market.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectP-Q diagram, P-G diagram, výrobní proces, projektování výrobních procesů, optimalizace podnikových procesů, efektivnostcze
dc.subjectP-Q diagram, P-G diagram, production process, production process modelling, company processes optimization, efficiencyeng
dc.titleVliv P-G a P-Q diagramů pro návh projektu výrobního procesucze
dc.titlenfluence P-G and P-Q diagram for production planning industrial processeseng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2016-02-18
dc.contributor.refereeVolf Luděk
theses.degree.disciplineTechnologie, materiály a ekonomika strojírenstvícze
theses.degree.grantorústav technologie obrábění, projektování a metrologiecze
theses.degree.programmeVýroba a ekonomika ve strojírenstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record