Show simple item record

Validation of Process Diagrams in BORM Method

dc.contributor.advisorPergl Robert
dc.contributor.authorBambas Jaroslav
dc.date.accessioned2016-04-07T14:15:41Z
dc.date.available2016-04-07T14:15:41Z
dc.date.issued2015-06-08
dc.identifierKOS-587865429705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/62916
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá procesními diagramy metody BORM. Hlavním cílem je provedení syntaktické a sémantické analýzy ORD diagramů metody BORM, následné definování pravidel pro validní procesní diagram a navržení algoritmů obstarávající ex-post kontrolu dodržování těchto pravidel. Následná implementace algoritmů je provedena v jazyce Smalltalk do nástroje DynaCASE. Práce je zakončena manažerským vyhodnocením přínosů, které ex-post validace poskytují začínajícím analytikům.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with process diagrams of BORM method. The main goal is to perform syntactic and semantic analysis of ORD diagrams BORM method, then define formal fundamentals for valid process diagram and devise algorithms ensuring ex-post control of compliance of rules. These algorithms are implemented in Smalltalk language to DynaCASE tool. The thesis is concluded by managerial study of benefits that ex-post validation brings to novice analysis.eng
dc.language.isoENG
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectBORM, ORD, Validace, Procesní diagram, Modelování procesů, DynaCASE, Smalltalk, Pharocze
dc.subjectBORM, ORD, Validation, Process diagram, Process modelling, DynaCASE, Smalltalk, Pharoeng
dc.titleValidace procesních diagramů v metodě BORMcze
dc.titleValidation of Process Diagrams in BORM Methodeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2015-06-24
dc.contributor.refereePodloucký Martin
theses.degree.disciplineInformační systémy a managementcze
theses.degree.grantorkatedra softwarového inženýrstvícze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record