Show simple item record

Implementation of graph algorithms for the Clueminer platformdc.contributor.advisorBartoň Tomáš
dc.contributor.authorKřeček Martin
dc.date.accessioned2016-04-07T14:09:59Z
dc.date.available2016-04-07T14:09:59Z
dc.date.issued2015-06-08
dc.identifierKOS-587865428505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/62911
dc.description.abstractPráce se zabývá návrhem a implementací modulů pro Clueminer, což je platforma, která poskytuje funkce pro porovnávání a vizualizaci různých metod analýzy dat. Vytvářené moduly podporují zpracování dat v podobě grafů a implementují dva vybrané shlukovací algoritmy. V druhé řadě je náplní také otestování jejich funkčnosti a provedení krátkého srovnání výsledků.cze
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to design and implement modules for Clueminer, which is a platform providing functions for comparing and visualising of diverse data analysis methods. The created modules support processing of data in the form of graphs and implement two selected clustering algorithms. Secondary aim is to also test their functionality and perform a brief comparison of the results.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectshlukování, modul, návrh, analýza, implementace, grafy, vytěžování dat, Javacze
dc.subjectclustering, module, design, analysis, implementation, graphs, data mining, Javaeng
dc.titleRozšíření platformy Clueminer o grafové algoritmycze
dc.titleImplementation of graph algorithms for the Clueminer platformeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2015-06-18
dc.contributor.refereeKordík Pavel
theses.degree.disciplineSoftwarové inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra softwarového inženýrstvícze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record