Zobrazit minimální záznam

Design of the intelligent domestic installation

dc.contributor.advisorBouřa Adam
dc.contributor.authorPelant Jiří
dc.date.accessioned2016-01-26T12:19:46Z
dc.date.available2016-01-26T12:19:46Z
dc.identifierKOS-587864709905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/62683
dc.description.abstractTato práce se zabývá problematikou inteligentních budov. Diskutuje základní rozdíly mezi běžnou a inteligentní instalací, její výhody a nevýhody. Podstatná část je věnována běžně používaným sběrnicovým systémům KNX / EIB a technologii LONWORKS. Sběrnicový systém KNX/EIB je následně podrobněji rozebrán. Jsou zmíněny principy komunikace jednotlivých částí instalace. Jsou vysvětleny pojmy jako například topologie sítě. Další část je také věnována standardům RS-232 a RS-485, které se běžně využívají pro přenos dat mezi periferiemi. Jsou zmíněny druhy přenosů jako je jednoduchý, diferenciální. U těchto pojmů jsou rovněž diskutovány výhody a nevýhody. Praktická část se zabývá konstrukcí sběrnice pro inteligentní budovy. Jsou zkonstruovány celkem 4 moduly, každý plní svou specifickou funkci, navzájem komunikují a umožňují tak praktické využití v oblasti automatizace. V závěru jsou prezentovány výsledky, průběhy signálů na sběrnicích a možné zlepšení v podobě využití přesnějšího krystalového oscilátoru.cze
dc.description.abstractThis thesis deals with the issue of intelligent buildings. Discusses the fundamental differences between normal and intelligent installations, its advantages and disadvantages. A significal part is focused off a commonly used bus systems KNX / EIB and LONWORKS technology. Bus system KNX / EIB is then analyzed in detail. Principles of communication between individual parts of the installation are mentioned. Terms such as network topology and another are explained. Another section is focused off standards RS-232 and RS-485, that is commonly used for data transfer between peripherals. Another terms such as single-ended or differential are also explained. These concepts are also discussed over advantages and disadvantages. The practical part deals with the construction of the bus for intelligent buildings. They are constructed totaly of 4 modules, each perform a specific function, communicate with each other and bring practical use in the sector of automation. In conclusion ale presented results, buses waveforms and possible improvements such as aplication of more accurate crystal oscillator.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectInteligentní budovy, KNX/EIB, RS-485cze
dc.titleNávrh instalace pro inteligentní budovycze
dc.titleDesign of the intelligent domestic installationeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typebachelor's thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeVolf Jaromír
theses.degree.disciplineAplikovaná elektronikacze
theses.degree.grantorkatedra mikroelektronikycze
theses.degree.programmeKomunikace, multimédia a elektronikacze


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam