Show simple item record

Model and Operation States Analysis of a Transmission Grid Power Trasformer

dc.contributor.advisorŠpetlík Jan
dc.contributor.authorSkála Pavel
dc.date.accessioned2015-05-28T11:31:08Z
dc.date.available2015-05-28T11:31:08Z
dc.identifierKOS-587865352505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/61911
dc.description.abstractPředmětem této bakalářské práce je model dvou autotransformátorů přenosové soustavy v programu MATLAB 2012. Oba modely budou připojeny ke generátorům a modelům přenosových soustav. Na celém systému se budou realizovat různé stavy, které mohou v reálné přenosové soustavě nastat. Následně se budou vyhodnocovat výsledky měřením. Další částí práce je teoretický rozbor problematiky přenosových soustav a transformátorů, na které bude brán největší důraz. Cílem simulování modelových příkladů bude zjištění chování autotransformátorů na různé výkyvy parametrů v přenosové soustavě. Tato analýza by mohla svými výsledky přispět při návrhu reálných zařízení.cze
dc.description.abstractThe subjects of this bachelor´s thesis are two autotransformers models of transmission systems in MATLAB 2012 software. Both models will connect to generators and transmission systems models. All systems will be implementing by various states, which can come in real transmission system. The results of measurements will be evaluating. Another part of this bachelor´s work is theoretical analysis of transmission system and transformers and their problems. The aim of these examples of simulating models will determine the autotransformers behavior to various parameters in the transmission system. This analysis could contribute with their results in the design of real equipment.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectpřenosová soustava, transformátor, přepínač odboček, model, autotransformátorcze
dc.titleModel a analýza provozních režimů transformátoru přenosové soustavycze
dc.titleModel and Operation States Analysis of a Transmission Grid Power Trasformereng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typebachelor's thesiseng
dc.contributor.refereeŠvec Jan
theses.degree.disciplineAplikovaná elektrotechnikacze
theses.degree.grantorkatedra elektroenergetikycze
theses.degree.programmeElektrotechnika, energetika a managementcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record