Show simple item record

Processing of RAW image data obtained from digital cameradc.contributor.advisorFliegel Karel
dc.contributor.authorŠvihálek Jan
dc.date.accessioned2015-05-28T11:31:08Z
dc.date.available2015-05-28T11:31:08Z
dc.identifierKOS-587865351605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/61907
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá zpracováním surových obrazových dat získaných z digitálního fotoaparátu se zaměřením na problematiku algoritmů vyvážení bílé barvy a hodnocením jejich kvality. Teoretická část uvádí možnosti zpracování surových obrazových dat a také podrobněji popisuje základní metody vyvážení bílé barvy v digitální fotografii. Dále jsou uvedeny metody hodnocení kvality algoritmů vyvážení bílé barvy a v poslední části jsou zmíněny základní informace o kolorimetrické kalibraci digitálního fotoaparátu. Cílem praktické části této práce byla realizace grafického uživatelského rozhraní, které umožňuje zpracování surových dat a kolorimetrickou kalibraci digitálního fotoaparátu. Do uživatelského rozhraní byly implementovány základní metody vyvážení bílé barvy a dále bylo provedeno hodnocení kvality těchto metod za použití vybraných objektivních kritérií. S využitím implementovaného kalibračního rozhraní byla provedena kolorimetrická kalibrace digitálního fotoaparátu a následně i zhodnocení přesnosti provedené kalibrace.cze
dc.description.abstractThe objective of the thesis is digital still camera RAW image data processing with special interest in the issue of white-balance algorithms and evaluation of their quality. Theoretical part presents possibilities of RAW image data processing and also describes the basic methods of white-balancing in digital photography. White-balance quality assessment methods were also mentioned and the last part was focused on fundamental information about colorimetric calibration of digital still camera. The objective of practical part of this thesis was to implement a graphical user interface that enables processing of RAW image data and colorimetric calibration of digital still camera. The basic white-balance algorithms were implemented into user interface and eventually quality assessment of these methods using selected objective criteria was performed. Colorimetric calibration was performed using a digital still camera with the use of implemented interface for calibration and then the accuracy of performed colorimetric calibration was evaluated.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectSurová obrazová data, zpracování digitálního obrazu, vyvážení bílé barvy, kalibrace, charakterizace, digitální fotoaparát, objektivní hodnocenícze
dc.titleZpracování surových obrazových dat z digitálního fotoaparátucze
dc.titleProcessing of RAW image data obtained from digital cameraeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeBoleček Libor
theses.degree.disciplineMultimediální technikacze
theses.degree.grantorkatedra radioelektronikycze
theses.degree.programmeKomunikace, multimédia a elektronikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record