Show simple item record

RepRap 3D Printer Modification

dc.contributor.advisorJirásek Lubor
dc.contributor.authorPrůša Michal
dc.date.accessioned2015-05-28T11:28:46Z
dc.date.available2015-05-28T11:28:46Z
dc.identifierKOS-587865349105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/61902
dc.description.abstractObsah této bakalářské práce je důkladný rozbor jednoho z odvětví modifikací opensource 3D tiskáren RepRap, konkrétně přestavby tiskárny Prusa i2 na optický řezací stroj pro členění různých materiálů a usnadnění domácí výroby plošných spojů. V první části se práce zabývá úvodem do bezpečností laserů a poté je detailně rozebrána přestavba, kde byly zvoleny dostupné materiály a byl kladen důraz na minimální zásahy do vlastní tiskárny z důvodu zpětné kompatibility. V závěru práce byly změřeny spektrální transmise běžných plastů a předvedeny výsledky. Metodou popsanou v této práci se podařilo docílit řezu třívrstvého kartonu, kaptonové a zelené PET pásky, gravírování různých dřevěných desek a přímého osvitu desek plošných spojů.cze
dc.description.abstractContent of this bachelor thesis is a deep reasearch of one of many forks in 3D printer hacking, specifically laser-cutter hack for Prusa i2 for cutting various materials and making printed curcuit boards at home easier. In first part, thesis is explaining laser safety and then the hack where most common materials were used and with the minimum changes to the printer to achieve reverse compatibility. At the end of the thesis spectral transmissions of common plastic materials were measured and showed results. With the method described in this thesis, we were able to cut the 3 layer cardboard, kapton and green PET tape, engrave various wood plates and direct exposure of printed circuit boards.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subject3D tiskárna, modifikace, řezání laserem, RepRap, přímý osvitcze
dc.titleModifikace 3D tiskárny RepRapcze
dc.titleRepRap 3D Printer Modificationeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typebachelor's thesiseng
dc.contributor.refereeNáhlík Josef
theses.degree.disciplineAplikovaná elektronikacze
theses.degree.grantorkatedra mikroelektronikycze
theses.degree.programmeKomunikace, multimédia a elektronikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record