Show simple item record

Road lighting evaluation by economical and energetical parameters

dc.contributor.advisorŽák Petr
dc.contributor.authorDvořák Vojtěch
dc.date.accessioned2015-05-28T11:01:52Z
dc.date.available2015-05-28T11:01:52Z
dc.identifierKOS-587864766405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/61759
dc.description.abstractTato práce je zaměřena na hodnocení veřejného osvětlení z energetického a ekonomického hlediska. Teoretická část je věnována rozboru veřejného osvětlení, popisu norem a vzorců. V praktické části je nejprve posuzována energetická náročnost většího množství svítidel. Poté jsou pro zvolené komunikace provedeny případové studie s několika vybranými svítidly, ve kterých se hodnotí celkové náklady na osvětlovací soustavy.cze
dc.description.abstractThis thesis is focused on energetic and economic evaluation of the road lighting. The theoretical part is devoted to analysis of the road lighting and the description of standards and formulas. In the practical part the energy performance of larger amount of luminaires is assessed at first. After that case studies with several selected luminaires are made for the chosen roads where the total costs of the road lighting installations are evaluated.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectveřejné osvětlení, ekonomické a energetické ukazatelé, vzorce na výpočet nákladůcze
dc.titleHodnocení veřejného osvětlení pomocí energetických a ekonomických ukazatelůcze
dc.titleRoad lighting evaluation by economical and energetical parameterseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster's thesiseng
dc.contributor.refereeZálešák Jan
theses.degree.disciplineElektroenergetikacze
theses.degree.grantorkatedra elektroenergetikycze
theses.degree.programmeElektrotechnika, energetika a managementcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record