Show simple item record

Project The transformer building to the Train station

dc.contributor.advisorCimbolinec Ivan
dc.contributor.authorBártek Josef
dc.date.accessioned2015-05-28T09:52:51Z
dc.date.available2015-05-28T09:52:51Z
dc.identifierKOS-451472816405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/61435
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá návrhem transformovny 22/0,4 kV pro napájení železniční stanice. V úvodu popisuje postavení železniční dopravy v České republice a informuje o rozdělení zdrojů elektrické energie na železnici. Hlavní část diplomové práce se zabývá vlastním návrhem transformovny. Na základě výpočtu náročnosti odběru je zvolena technologie transformovny. Návrh zahrnuje budovu transformovny, transformátor a rozvodná zařízení. Parametry uzemnění transformovny jsou navrženy s ohledem na ochranu před nebezpečným dotykem. Vhodnost použité technologie je ověřena na základě zkratových výpočtů. Závěrečná část diplomové práce je věnována majetkoprávním vztahům a uvedení do provozu.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with a project of a transformer station 22/0,4 kV for feeding a railway station. In its introduction it describes the situation of the railway transport in the Czech Republic and informs about a division of the electric energy at the railway. The main part of the diploma thesis deals with the proper project of the transformer station. On the basis of calculation of feeding intensity, the technology of the transformer station is chosen. The project includes the building of the transformer station, the transformer and the distribution equipment. The parameters of grounding the transformer station are designed taking into consideration the protection against dangerous touch. The suitability of the applied technology is verified on the basis of the short circuit calculation. The conclusion of the diploma thesis deals with the rights of property and with putting of the transformer station into service.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjecttransformovna, transformátor, rozvodna, rozvaděč, uzemnění, zkratové výpočty, kompenzace, majetkoprávní vztahycze
dc.titleNávrh transformovny 22/0,4 kV pro napájení železniční stanicecze
dc.titleProject The transformer building to the Train stationeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster's thesiseng
dc.contributor.refereeŠvec Jan
theses.degree.disciplineElektroenergetikacze
theses.degree.grantorkatedra elektroenergetikycze
theses.degree.programmeElektrotechnika, energetika a managementcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record