Show simple item record

Solving Scheduling Problems Using Evolutionary Algorithm

dc.contributor.advisorKubalík Jiří
dc.contributor.authorMoidl David
dc.date.accessioned2015-03-16T15:32:14Z
dc.date.available2015-03-16T15:32:14Z
dc.identifierKOS-587864163505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/61142
dc.description.abstractAčkoli to nemusí být na první pohled zřejmé, rozvrhování sportovních utkání často není vůbec jednoduchá práce. Ve skutečnosti je občas překvapivě těžké vytvořit optimální turnaj i pro hru se zdánlivě jednoduchými pravidly. Jedním z takto obtížných problémů z domény rozvrhování sportovních utkání je Traveling Tournament Problem (TTP). Ten vychází z tvorby turnajů pro baseballovou ligu v USA a je znám pro svou kombinatorickou obtížnost. V této práci jsme navrhli novou metodu pro řešení TTP založenou na hybridním genetickém algoritmu jejíž hlavní komponentou je tzv. expanzní operátor. Poté jsme navrhli a provedli řadu výpočetních experimentů, vyhodnotili jsme je a výsledky jsme porovnali s ostatními přístupy nalezenými v literatuře. Analyzovali jsme získaná data a dospěli jsme k závěru, že klíčový prvek našeho algoritmu, expanzní operátor, funguje velmi dobře. Avšak jeho zakomponování do zbytku algoritmu způsobilo, že tento přestal pracovat optimálně, což mělo značný vliv na celkovou výkonnost. Nakonec jsme navrhli několik kroků, které bychom mohli realizovat v budoucnu, a o nichž si myslíme, že by pomohly našemu algoritmu dosáhnout výsledků srovnatelných s těmi, které dávají současné state-of-the-art heuristiky.cze
dc.description.abstractEven though it might not be apparent, scheduling of various sport tournaments is not at all an easy job. In fact, some games with seemingly simple rules pose surprisingly difficult challenge when the aim is to create an optimal schedule. One of the very challenging sports-scheduling problems is the Traveling Tournament Problem (TTP). It abstracts features of major league baseball in the United States and is known for its high combinatorial complexity. In this work, we propose a new approach for solving TTP based on hybrid genetic algorithm main feature of which is a novel expansion operator. Then we conduct series of extensive computational experiments and evaluate their results which we compare to results of other approaches from the literature. We analyze results of our approach and conclude that the key component---the expansion operator---works very well, but when incorporated into the rest of the algorithm, it causes it to function non-optimally which has noticeable effect on its performance. Finally, we propose actions to be taken in the future which we believe would help our algorithm to achieve results comparable to those of current state-of-the-art approaches.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectTraveling Tournament, TTP, Genetický algoritmus, Programování s omezeními, CSP, Doménycze
dc.titleŘešení rozvrhovacího problému pomocí evolučního algoritmucze
dc.titleSolving Scheduling Problems Using Evolutionary Algorithmeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster's thesiseng
dc.date.accepted2015-01-21
dc.contributor.refereeDrchal Jan
theses.degree.disciplineUmělá inteligencecze
theses.degree.grantorkatedra počítačůcze
theses.degree.programmeOtevřená informatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record