Show simple item record

Numerical Characterization of Asphalt Mixtures Properties

dc.contributor.advisorLuxemburk František
dc.contributor.authorŽák Josef
dc.date.accessioned2014-08-26T00:09:21Z
dc.date.available2014-08-26T00:09:21Z
dc.date.issued2014-08-26
dc.date.submitted2014-08-26 01:01:21.0
dc.identifier276797231105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/49020
dc.description.abstractPrincipy lineární viskoelasticity a vybrané reologické modely, běžně používané v oboru asfaltových směsí, jsou shrnuty v úvodu disertační práce. Teorie lineární viskoelasticity je dále použita k analýze materiálových vlastností asfaltových směsí. Dále je prezentován postup spojení komplexní křivky z dynamických oscilačních měření k akumulované funkci poddajnosti získané ze Zkoušky pojíždění kolem. V disertační práci je diskutována využitelnost tohoto parametru s ohledem na chování asfaltové hutněné směsi in situ. Poissonovo číslo asfaltových směsí je prezentováno jako funkce času na základě relaxačních a dynamických oscilačních měření na válcových tělesech. Část disertační práce je zaměřena na popis návrhu konstrukce vozovky a uvádí postu pro možné zohlednění opakovatelnosti a reprodukovatelnosti zkoušky odolnosti proti únavě. V disertační práci je dále prezentován koncept vyvinutého zařízení s názvem Jednoosý smykový přístroj (UST). Použitelnost zařízení UST je posuzována na základě korelace se zařízením Superpave Shear Tester, zařízení určené pro návrh asfaltových hutněných směsí a hodnocení odolnosti asfaltových směsí proti vzniku trvalých deformací. Predikce hloubky koleje, vypočtené inkrementální simulací, a výsledky z Welchova modifikovaného t-testu jsou diskutovány. V disertační práci je uveden způsob výpočtu akumulované ustálené funkce poddajnosti z opakovaných smykových testů. Tento nekonvenční parametr je použitelný jako kritérium pro stanovení odolnosti materiálu proti trvalým deformacím.
dc.description.abstractThe linear viscoelastic principles and selected rheological models commonly used in asphalt mixtures are summarized in the introduction. The principles of linear viscoelastic theory are further applied on the material properties evaluation. The appended master curves of dynamic material functions to accumulated compliance derived from Hamburg-Wheel Tracking Test are presented and their usability in sense of Hot Mix Asphalt (HMA) performance is discussed. HMA Poisson?s ratio is reported as a function of time determined based on relaxation and small amplitude oscillation tests on cylindrical specimens. Part of the dissertation is focused on the description of a road pavement design procedure and introduces a specific method of considering the repeatability and reproducibility of the fatigue resistance test. Dissertation presents concept of a newly developed Uniaxial Shear Tester (UST). The UST applicability is assessed on the basis of correlation with Superpave Shear Tester, a tool broadly recognized for asphalt mix design and rutting susceptibility evaluation. The incremental recursive rut depth predictions are calculated and the Welch-modified t-test results are discussed. The principles of accumulated equilibrium compliance derivation from repeated shear test are presented as offbeat criterion for pavement susceptibility to permanent deformation.eng
dc.language.isoeng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one’s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectasfaltové hutněné směsi, lineární viskoelasticita, smykové vlastnosti, jednoosý smykový přístroj, hloubka kolejí, akumulovaná ustálená funkce poddajnosticze
dc.titleNumerická charakteristika vlastností asfaltových směsí
dc.titleNumerical Characterization of Asphalt Mixtures Propertieseng
dc.typedisertační prácecze
dc.date.updated2014-08-26T00:09:21Z
dc.date.accepted2014-08-25 00:00:00.0
dc.contributor.refereeNovotný Bohuslav
dc.description.departmentkatedra silničních stavebcze
theses.degree.namePh.D.cze
theses.degree.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycze
theses.degree.grantorFakulta stavebnícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze
evskp.contactČVUTcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record