Now showing items 1-18 of 18

  • Analýza zaměstnaneckých výhod v příspěvkové organizaci KTN 

   Author: Košťál Jan; Supervisor: Jurková Jitka; Opponent: Macák Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-03)
   Bakalářská práce se zabývá zaměstnaneckými výhodami. Cílem práce je analyzovat systém využívaní zaměstnaneckých benefitů, daní a její uplatnění v nezisková organizace. První část se zabývá současnou teorii problematiky ...
  • Finanční analýza Automotive Lighting s.r.o. 

   Author: Vančura Tomáš; Supervisor: Čámská Dagmar; Opponent: Macák Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Cílem této bakalářské práce je celkové zhodnocení finanční situace podniku Automotive Lighting s.r.o. Analýza probíhá na základě získaných údajů z veřejně dostupných zdrojů, výročních zpráv mezi lety 2011 až 2016. Pro ...
  • Finanční analýza firmy Moser a.s. 

   Author: Mircová Eliška; Supervisor: Čámská Dagmar; Opponent: Macák Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-10)
   Cílem této bakalářské práce je vypracování finanční analýzy firmy Moser a.s. Tato firma patří mezi přední české společnosti ve sklářském průmyslu. Finanční analýza je zpracována za období 2012 - 2016. Bakalářská práce je ...
  • Finanční analýza společnosti AERO Vodochody AEROSPACE a.s. 

   Author: Kristýna Němčanská; Supervisor: Čámská Dagmar; Opponent: Macák Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-08)
   Obsahem bakalářské práce je zpracování ukazatelů finanční analýzy a následná aplikace těchto ukazatelů na konkrétní společnost. Práce se dělí na dvě části, část teoretickou a část praktickou. V teoretické části jsou ...
  • Finanční plánování malého a středního podniku 

   Author: Jeřábek Patrik; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Macák Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-05)
   Bakalářská práce zabývající se finančním plánováním. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. V první se vysvětluje podstata finančního plánování a jeho hlavní rozdíly v dlouhodobém a krátkodobém finančním plánování. Ve ...
  • Finanční plánování malého a středního podniku 

   Author: Jeřábek Patrik; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Macák Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-05)
   Bakalářská práce zabývající se finančním plánováním. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. V první se vysvětluje podstata finančního plánování a jeho hlavní rozdíly v dlouhodobém a krátkodobém finančním plánování. Ve ...
  • Hodnocení investice do solární elektrárny 

   Author: Hoch Tomáš; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Macák Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-05)
   Tématem mé bakalářské práce je "Hodnocení investice do solární elektrárny." V bakalářské práci se zabývám hodnocením investičního projektu v konkrétním podniku, který se specializue na poskytování služeb na realitním ...
  • Hodnocení obchodní situace vybrané akciové společnosti 

   Author: Kopecký Václav; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Macák Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-04)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace akciové společnosti Plasty a.s. za období 2008 - 2013. Cílem práce byly praktické návrhy a doporučení, směřující k posílení konkurenční pozice vybrané společnosti ...
  • Metodologie zavedení filozofie Kaizen 

   Author: Pelcová Kateřina; Supervisor: Cupal Libor; Opponent: Macák Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-29)
   Bakalářská práce se zabývá metodologií zavedení filozofie Kaizen. Filozofie Kaizen je od počátku svého vývoje v Japonsku uznávanou součástí kultury každé úspěšné společnosti. Spojuje racionální myšlení a kreativitu aneb ...
  • Motivace pracovníků a pracovní spokojenost 

   Author: David Václav; Supervisor: Mynaříková Lenka; Opponent: Macák Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-06)
   Předmětem této bakalářské práce je analýza motivace pracovníků a jejich pracovní spokojenosti v konkrétním podniku. K výzkumu je využito dotazníkové šetření. Výstupem této práce jsou graficky zpracované odpovědi, výčet ...
  • Optimalizace skladového hospodářství 

   Author: Havelková Jitka; Supervisor: Macák Tomáš; Opponent: Toth Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Tato práce je zaměřena na analýzu a optimalizaci skladového hospodářství v konkrétním podniku. K analýze vybraných dat jsem použita ABC a XYZ analýzy, na základě kterých je navrhnuta optimalizace v řízení zásob. V další ...
  • Role ropy a zemního plynu v ruské ekonomice 

   Author: Jech Petr; Supervisor: Pošta Vít; Opponent: Macák Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-29)
   V souladu se zadáním se tato diplomová práce zabývá zhodnocením vlivu ropy a zemního plynu na ekonomiku Ruska. Rusko je na předních místech ve vývozu fosilních paliv zejména ropy a zemního plynu. Množství a cena těchto ...
  • Statistické metody pro vyhodnocení motivace zaměstnanců v podniku 

   Author: Koucká Zuzana; Supervisor: Košťálek Josef; Opponent: Macák Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-03)
   Správné využití lidského potenciálu zaměstnanců představuje konkurenční výhodu, proto je vysoce aktuální zabývat se problematikou motivace zaměstnanců. Cílem této práce je prostřednictvím dotazníkového šetření mezi zaměstnanci ...
  • SWOT analýza společnosti BENU Česká republika a.s. 

   Author: Pokorný Jan; Supervisor: Joudalová Barbora; Opponent: Macák Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Hlavním předmětem této bakalářské práce je zhodnocení situace vybraného podniku na základě analýz vnějšího a vnitřního prostředí společnosti. Tyto analýzy jsou nejprve vysvět-leny v teoretické části a následně aplikovány ...
  • Využití operační analýzy v oblasti obchodní logistiky 

   Author: Jitka Havelková; Supervisor: Koťátková Stránská Pavla; Opponent: Macák Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-22)
   Diplomová práce se zabývá využitím metod operační analýzy a poznatků z teorie grafů při optimalizaci rozvozových tras obchodní společnosti JAF HOLZ spol. s.r.o. Teoretická část práce je zaměřena na představení problematiky ...
  • Vývoj a prognóza cen bytových nemovitostí v Praze 

   Author: Vačkářová Kristýna; Supervisor: Toth Daniel; Opponent: Macák Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Hlavním cílem bakalářské práce je na základě analýzy sestavit pro-gnózu o možném vývoji cen bytových nemovitostí v Praze. Při analý-ze jsou použity statistické metody regresní analýza časových řad a metoda nejmenších ...
  • Zavedení metodiky Lean Six Sigma 

   Author: Floss Jakub; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Macák Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-05)
   Předložená bakalářská práce je věnována tématu zavedení metodiky Lean Six Sigma a jejím předmětem je analýza současné situace společnosti, která chtěla zůstat v anonymitě a z tohoto důvodu si ji pojmenujme AXHouse s.r.o.. ...
  • Zelený marketing v potravinářství 

   Author: Černá Lucie; Supervisor: Uličná Štěpánka; Opponent: Macák Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Hlavním cílem této bakalářské práce je vyhodnocení současného stavu využívání palmového oleje v potravinách v konkrétním podniku, analyzování změn postoje zákazníků k této složce v potravinách, které podnik nabízí a případné ...