Now showing items 31034-31053 of 48886

  • QoS v částečně virtualizovaných sítích s využitím simulátoru GNS3 

   Author: Neshcheret Maria; Supervisor: Vaněk Tomáš; Opponent: Rohlík Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Qt desktopový klient Google Contacts 

   Author: Petrychkovych Taras; Supervisor: Pergl Robert; Opponent: Daněček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
   Cílem této bakalářské práce je navrhnout, implementovat a otestovat multiplatformní program pro operační systémy Windows a Linux. Daný program, prostřednictvím Google Apps servisu, umožňuje uživateli pracovat s \uv{Google ...
  • Quadrotor - dálkové řízení 

   Author: Dušek Miroslav; Supervisor: Bayer Jiří; Opponent: Dvorský Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Quality Assessment of Post-Processed Images 

   Author: Krasula, Lukáš; Supervisor: Klíma, Miloš; Le Callet, Patrick; Fliegel, Karel
   (2016)
   The vast majority of the work done in the field of quality assessment during last two decades has been dedicated to the quantification of the distortion caused by the processing of an image. The original image was, ...
  • QUALITY CONTROL METHODS AND TOOLS FOR IMPROVEMENT OF EFFECTIVENESS OF MANUFACTURING PROCESSES 

   Author: Tarba, Larisa; Supervisor: Mach, Pavel
   (2016)
   The objective of this thesis is to uncover the usage of combining several modern methods for controlling and optimizing the manufacturing processes. The goal is to achieve manufacturing of high value-added products, monitor ...
  • Quality Evaluation of Finite Element Models with Applications on Concrete Structures 

   Author: Aneta Bulíčková; Supervisor: Štefan Radek; Opponent: Bornemann Burkhard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-10)
   Kvalita sítě zaujímá zásadní roli v přesnosti a stabilitě metody konečných prvků. Mnoho stavebních softwarů dokáže na analyzovaném modelu automaticky vygenerovat síť a zároveň lze předpokládat, že je tato funkce v dnešní ...
  • Quantification of moisture sensitivity of warm mix asphalt using image analysis technique 

   Author: Valentin J.; Hamzah M.O.; Kakar M.R.; Quadri S.A.
   (Elsevier, 2014)
   Warm Mix Asphalt (WMA) is susceptible to moisture damage owing to its lower production temperature. Moisture can cause adhesion failure, hence stripping of asphalt binder from aggregates. This paper proposes a new method ...
  • QUANTIFICATION OF RESPIRATORY SINUS ARRHYTHMIA WITH HIGH-FRAMERATE ELECTRICAL IMPEDANCE TOMOGRAPHY 

   Author: Antink Hoog, Christoph; Leonhardt , Steffen
   (České vysoké učení technické v PrazeCzech Technical University in Prague, 2013)
   Respiratory Sinus Arrhythmia, the variation in the heart rate synchronized with the breathing cycle, forms an interconnection between cardiac-related and respiratory-related signals. It can be used by itself for diagnostic ...
  • Quantization of rationally deformed Morse potentials by Wronskian transforms of Romanovski-Bessel polynomials 

   Author: Natanson, Gregory
   (České vysoké učení technické v PrazeCzech Technical University in Prague, 2022)
   The paper advances Odake and Sasaki’s idea to re-write eigenfunctions of rationally deformed Morse potentials in terms of Wronskians of Laguerre polynomials in the reciprocal argument. It is shown that the constructed ...
  • Quantum description of angles in the plane 

   Author: Beneduci, Roberto; Frion, Emmanuel; Gazeau, Jean-Pierre
   (České vysoké učení technické v PrazeCzech Technical University in Prague, 2022)
   The real plane with its set of orientations or angles in [0, π) is the simplest non trivial example of a (projective) Hilbert space and provides nice illustrations of quantum formalism. We present some of them, namely ...
  • Quantum leap vyhledávání v linearizovaných stromech 

   Author: Josef Erik Sedláček; Supervisor: Trávníček Jan; Opponent: Plachý Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-29)
   Práce se zabývá vyhledáváním stromových vzorů ve stromech. Konkrétně se pracuje s linearizovanými stromy v prefixové notaci. Práce přejímá myšlenku algoritmu Quantum Leap pro vyhledávání v řetězcích a využívá ji pro ...
  • Quantum technology for military applications 

   Author: Křelina M.
   (Springer Nature, 2021)
   Quantum technology is an emergent and potentially disruptive discipline, with the ability to affect many human activities. Quantum technologies are dual-use technologies, and as such are of interest to the defence and ...
  • Quantum Walks 

   Author: Potoček Václav; Supervisor: Jex Igor; Opponent: Hradil Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-16)
   Quantum Walks:New theoretical and experimental results
  • Quarter at Holešovice train station 

   Author: Tamar Benashvili; Supervisor: Kordovský Petr; Opponent: Hořava Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
   The project aims to solve multifunctional buildings close to the train station as outlined on the winning masterplan of Holesovice-Bubny development. The design proposal, in addition to designs of the actual buildings, ...
  • Quasi-Elliptic Microstrip Low-Pass Filters Using an Interdigital DGS Slot 

   Author: Balalem, Atallah; Ali, Ali R.; Macháč, Jan; Omar, Abbas
   (IEEE, 2007-08)
   This letter introduces a DGS slot with an interdigital shape. The resonant frequency of the slot can be easily controlled by changing the length of the metal fingers, without changing the area taken by the structure. Using ...
  • QUASI-EXACTLY SOLVABLE SCHRÖDINGER EQUATIONS, SYMMETRIC POLYNOMIALS AND FUNCTIONAL BETHE ANSATZ METHOD 

   Author: Quesne , Christiane
   (České vysoké učení technické v PrazeCzech Technical University in Prague, 2018)
   For applications to quasi-exactly solvable Schrödinger equations in quantum mechanics, we consider the general conditions that have to be satisfied by the coefficients of a second-order differential equation with at most ...
  • Quick search vyhledávání ve stromech 

   Author: Cvach Michal; Supervisor: Trávníček Jan; Opponent: Pecka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-17)
   Práce se zabývá problémem hledání stromových vzorů ve stromech. V práci je navržena a následně implementována adaptace algoritmu Quick Search pro hledání stromových vzorů ve stromech. Algoritmus je implementován v projektu ...
  • "Quo vadis" European infrastructure development 

   Author: Kisela Ján; Supervisor: Debane Georges
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-29)
  • R243 SPOŘILOVSKÁ RADIÁLA 

   Author: Samková Kamila; Supervisor: Plicka Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Racionalizace a normování práce profesionálních řidičů v silniční dopravě 

   Author: Thu Phuong Tranová; Supervisor: Tichý Jan; Opponent: Tichá Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   Cílem diplomové práce je analýza trhu práce profesionálních řidičů, znormování práce řidičů a najít řešení, jak zvýšit poptávku o tuto profesi. V teoretické části jsou zmíněny pojmy související s normováním práce, pracovní ...