Now showing items 4059-4078 of 48886

  • B+B hotel, Žižkov 

   Author: Svoboda Jan; Supervisor: Aulík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-01)
  • B-bar FEMs for anisotropic elasticity 

   Author: Oberrecht S.P.; Novák J.; Krysl P.
   (John Wiley & Sons, Inc., 2014)
   Anisotropic elastic materials, such as homogenized model of fiber-reinforced matrix, can display near rigidity under certain applied stress– the resulting strains are small compared to the strains that would occur for other ...
  • B.O.T BIOLOGIZACE TEKTONIKY 

   Author: Jakub Trčka; Supervisor: Florián Miloš; Opponent: MItášová Monika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   Výsledným návrhem diplomové práce, je modifikovaný jednobuněčný organismus, který má díky syntetické biologii zformované DNA do té míry, že je schopen hostovat na TI (konkrétně odpadním potrubí). Je schopen, odčerpávat v ...
  • Babylon: Samoorganizující se parametrický model starověkého města 

   Author: Laube Daniel; Supervisor: Richtr Radek; Opponent: Chludil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
   Práce se zabývá vytvořením a vizualizací samoorganizujícího se modelu města (Babylonu), s možností využití ve strategické hře, tematicky zasazené do období stavby Babylonské věže. Vytvořený model je optimalizován pomocí ...
  • Babystep-Giantstep algoritmus a řešení problému diskrétního logaritmu na eliptické křivce 

   Author: Holec Martin; Supervisor: Petr Ivo; Opponent: Jureček Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-01)
   Jedna ze standardních metod řešení problému diskrétního logaritmu na grupě bodů eliptické křivky je Baby-step Giant-step algoritmus (BSGS). Existuje mnoho variant algoritmu a tato práce se zaměřuje na prozkoumání těch ...
  • BACK TO BASICS: TOWARDS NOVEL COMPUTATION AND ARRANGEMENT OF SPATIAL SENSORY IN IMAGES 

   Author: Wen , Wei; Khatibi , Siamak
   (České vysoké učení technické v PrazeCzech Technical University in Prague, 2016)
   The current camera has made a huge progress in the sensor resolution and the lowluminance performance. However, we are still far from having an optimal camera as powerful as our eye is. The study of the evolution process ...
  • Backend administrace e-shopu 

   Author: Alois Kouba; Supervisor: Hunka Jiří; Opponent: Matoušek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Tato práce se zabývá vývojem nového backendu systému administrace e-shopu. Tento vývoj probíhá v týmu se třemi dalšími kolegy. Nejprve se práce zabývá analýzou práce v týmu a vybráním vhodné metodiky vývoje. Následuje ...
  • Backend mobilních aplikácie pro adiktologii 

   Author: Patrik Jankuv; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Gabrhelík Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Bakalárska práca sa venuje nárvhu a vývoju backendu mobilnej aplikácie Kontrolované pitie. Backend poskytuje REST rozhranie na zber a zálohovanie dát, ktoré je možné použiť u Android i iOS verzie aplikácie. Údaje následne ...
  • Backend optimalizace skladových procesů systému Atlantis 

   Author: Daniela Kováčová; Supervisor: Hunka Jiří; Opponent: Glazar Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
   Táto bakalárska práca je zameraná na kompletný proces analýzy, návrhu a implementáci optimalizácií už existujúceho skladového systému Atlantis od spoločnosti Jagu s.r.o., ktorý v rámci svojich záverečných prác navrhli a ...
  • Backend pro integrační portál 

   Author: Fengl Vlastimil; Supervisor: Macek Ondřej; Opponent: Votava Ondřej
   Cílem této práce je rozšířit aplikační rozhraní existujícího projektu zabývající se integrací služeb datových úložišť a systémů Fakulty elektrotechnické na ČVUT. Výsledkem práce je analýza technologií použitých v systému, ...
  • Backend pro objednávkový/rezervační systém 

   Author: Kluzáček Michal; Supervisor: Hunka Jiří; Opponent: Chludil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-17)
   V práci se zabývám backendem webového portálu na pronájem a půjčování věcí. Zaměřil jsem se na jeho analýzu, dokumentaci a také jsem provedl refaktor daného kódu. Dále jsem vytvořil API pro připojení externích aplikací k ...
  • Backend pro počítání statistik 

   Author: Dub Michal; Supervisor: Chlumský Petr; Opponent: Klíma Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Backend pro WebCAD 

   Author: Soukup Karel; Supervisor: Gattermayer Josef; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Backend skladového systému 

   Author: Pavel Kovář; Supervisor: Hunka Jiří; Opponent: Matoušek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Tato diplomová práce se zabývá kompletním vývojem nového backendu skladového systému. Nejprve se práce zabývá analýzou již existujících řešení, jenž zahrnuje analýzu současného řešení od společnosti Jagu s. r. o. a dalších ...
  • Backend systému pro ukládání bezpečnostních dat 

   Author: Filip Pokorný; Supervisor: Hunka Jiří; Opponent: Obůrka Robin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
   Tato bakalářská práce se zabývá vývojem nového backendového systému pro ukládání a vyhledávání bezpečnostních dat (Cyber Threat Intelligence). Obsahem je analýza současného řešení pro ukládání a vyhledávání v bezpečnostních ...
  • Backendové řešení služeb pro vývojáře mobilních aplikací 

   Author: Linhart Tomáš; Supervisor: Černý Tomáš; Opponent: Bartoň Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-16)
  • BACnet klient pro mobilní platformu Android 

   Author: Kubišta Petr; Supervisor: Balík Miroslav; Opponent: Šoch Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-11)
   BACdroid je mobilní aplikace a přidružený konfigurační systém, sloužící k snadnému ovládání zařízení implementující protokol BACnet. Lze ji využít v domácnostech i inteligentních budovách, jejichž technologie jsou ovládány ...
  • Bakteriální kontaminace přenášených kontaktních čoček 

   Author: Vrtišková Vendula; Supervisor: Jarošíková Taťána; Opponent: Smutková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Balanced Scorecard a jeho použití v praxi 

   Author: Černý Martin; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Kočí Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Balanced Scorecard v konkrétním podniku 

   Author: Jakubec Kryštof; Supervisor: Toth Daniel; Opponent: Zralý Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-05)
   Tato bakalářská práce se zabývá definováním metody Balanced Scorecard jako systému pro měření výkonnosti. Tato metoda je popsána v teoretické části se zaměřením na její perspektivy. V praktické části je metoda popsána při ...