Now showing items 1-1 of 1

  • Starostlivosť o zamestnancov v organizácii 

   Author: Monika Maďarová; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Tureckiová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
   Bakalárska práca analyzuje starostlivosť o zamestnancov vo firme INVENTI. Cieľom je zhodnotiť a identifikovať možné problémy a následne navrhnúť vhodné riešenia. Teoretická časť obsahuje informácie z odbornej literatúry z ...