Now showing items 1-1 of 1

  • Zhodnocení efektivity promočního vystavování ve vybraném obchodním řetězci 

   Author: Lukáš Čáp; Supervisor: Plzáková Lucie; Opponent: Nováková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Obsahem bakalářské práce je zhodnocení efektivity promočního vystavování v rámci vybraného obchodního řetězce. Práce si dále klade za cíl potvrdit či vyvrátit stanovené hypotézy, které napomůžou k analýze efektivity ...