Now showing items 1-2 of 2

  • Podnikatelský plán pro lom ve vlastnictví stavební firmy 

   Author: Tomáš Zavřel; Supervisor: Dobrucká Lucia; Opponent: Fanta Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-12)
   Cílem bakalářské práce je vytvoření podrobného podnikatelského plánu pro stavební firmu sloužícího k identifikaci optimálního ekonomického využití nově odkoupeného lomu. Tohoto cíle je dosaženo navržením plánu procesů, ...
  • Podnikatelský plán pro založení burgrárny 

   Author: Eliška Karabellová; Supervisor: Dobrucká Lucia; Opponent: Štěpánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-11)
   Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením podnikatelského plánu pro nově vznikající Burgrárnu. Cílem této práce bylo zodpovězení otázky, zda by daný podnikatelský plán měl šanci uspět i v reálném světě. Práce je rozdělena ...