Now showing items 1-1 of 1

  • Home office 

   Author: Viktorie Cenedese; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Šimonová Klára
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou home office v období koronaviru. Teoretická část popisuje právní úpravu home office v České republice, podmínky mezi zaměstnancem a za-městnavatelem, politiku bezpečnosti a ochrany ...