Now showing items 1-1 of 1

  • Vzdělávání a rozvoj zaněstnanců v Johnson Controls International, spol. s.r.o. 

   Author: Vajchrová Veronika; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-10)
   Cílem práce je pomocí výsledků získaných z dotazníkového šetření a informací poskytnutých specialistou personálního oddělení prozkoumat a posoudit vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve společnosti Johnson Controls International, ...