Now showing items 1-1 of 1

  • Marketingový výzkum - Mystery Shopping 

   Author: Vaňková Karolína; Supervisor: Johnová Radka; Opponent: Franková Elizabeth
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Cílem bakalářské práce je seznámení s marketingovým výzkumem a především s konkrétní vý-zkumnou metodou, která nese název Mystery shopping. Dalším účelem je zhodnocení kvality poskytovaných služeb ve vybraných restauracích- ...