Now showing items 1-1 of 1

  • Mystery shopping 

   Author: Simeonovová Natálie; Supervisor: Cupal Libor; Opponent: Mynaříková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Bakalářská práce se věnuje jedné z metod marketingového výzkumu, a to Mystery shop-ping, česky "utajovaný nákup". Teoretická část pojednává o marketingovém výzkumu a jeho metodách, především tedy o metodě Mystery shopping. ...