Now showing items 1-1 of 1

  • Interní/externí produktová komunikace 

   Author: Samiec Zbyšek; Supervisor: Johnová Radka; Opponent: Šňupík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Cílem bakalářské práce je vytvořit zajímavé a zábavné produktové školení pro prodejce, kde by se seznámili s novými produkty. Práce obsahuje teorii správné komunikace se zaměstnanci, návod, jak správně vytvořit prezen-taci, ...