Now showing items 1-1 of 1

  • Možnosti uplatnění flexibilních forem práce 

   Author: Bretšnajdrová Lucie; Supervisor: Šimonová Klára; Opponent: Riznerová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Tato bakalářská práce se zabývá tématem možností uplatnění flexibilních forem práce. Cílem bakalářské práce je zjistit, zda a za jakých podmínek mají lidé zájem o flexibilní formy zaměstná-ní. Teoretická část je zaměřená ...