Now showing items 1-1 of 1

  • Vzdělávání v malých a středních podnicích - Uniko, spol.s.r.o. 

   Author: Neradová Kateřina; Supervisor: Škorňová Eva; Opponent: Cepek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
   Ve své bakalářské práci se zabývám problematikou vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích. Práce má dvě části. Teoretická část je shrnutí základních informací v tématu vzdělávání z odborné literatury a definování ...