Now showing items 1-1 of 1

  • Získávání a výběr zaměstnanců v IT firmě 

   Author: Vobrubová Veronika; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Němec Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Bakalářská práce se zabývá získáváním a výběrem zaměstnanců v IT firmě. Cílem práce je prozkoumat proces získávání a výběru zaměstnanců ve vybrané IT firmě, vymezit možné problémy a navrhnout vhodná řešení. Práce je ...