Now showing items 1-1 of 1

  • Proces řízení vztahů se zákazníky ve vybraném podniku 

   Author: Blažek Josef; Supervisor: Jílková Petra; Opponent: Zdiarský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Bakalářská práce se zabývá řízením vztahů se zákazníky v kontextu online komuni-kace. Hlavní pozornost je věnována analýze současného stavu a seznámení s komunikačními prostředky, které zkoumaná společnost využívá k řízení ...