Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení zaměstnanců v organizaci 

   Author: Anežka Mannelová; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Cílem bakalářské práce je prozkoumat stávající systém hodnocení zaměstnanců ve vybrané organizaci, určit možné příležitosti pro zlepšení a navrhnout vhodná řešení. Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a ...