Now showing items 1-1 of 1

  • Zavedení systému ochrany životního prostředí a ekologické udržitelnosti ve firmě 

   Author: Alice Vavřinová; Supervisor: Bronec Oldřich; Opponent: Sadílek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Svou bakalářskou práci jsem zaměřila na zavedení systému ochrany životního prostředí a ekologické udržitelnosti ve firmě Plynovody Praha s.r.o. působící ve stavebnictví. Mým cílem je zjištění součas-ného stavu ve společnosti ...