Now showing items 1-2 of 2

  • Hodnocení implementace adaptačního programu v mediální společnosti 

   Author: Karolína Králová; Supervisor: Dvořáková Zuzana; Opponent: Poláková Renata
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   Diplomová práce popisuje řízení lidských zdrojů s úzkým zaměřením na proces adaptace. Cílem této práce je vyhodnotit pomocí kvantitativního a kvalitativního výzkumu zavedený adaptační program po třech měsících jeho fungování ...
  • Proces nástupu a adaptace zaměstnanců 

   Author: Veronika Krekulová; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Marková Magda
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
   Diplomová práce se zabývá personálními procesy se zaměřením na proces nástupu a adaptace zaměstnanců ve vybrané společnosti s cílem zhodnotit stávající stav, identifikovat možné nedostatky a navrhnout jejich řešení. ...