Now showing items 1-1 of 1

  • Komunikační strategie vybraných přepravních společností 

   Author: Zadáková Kristýna; Supervisor: Jílková Petra; Opponent: Červinková Tereza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-03)
   Tato práce se zabývá vymezením pojmu komunikační strategie a jeho rolí v marketingu. Teoretická část práce popisuje nejprve marketing jako takový a všechny jeho fáze včetně komunikace. Dále jsou dopodrobna popsány jednotlivé ...