Now showing items 1-1 of 1

    • Koučink jako nástroj rozvoje leadershipu 

      Author: Sedláčková Stanislava; Supervisor: Barton Monika; Opponent: Cejthamr Václav
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-08)