Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení vybraných personálních procesů Ministerstva obrany České republiky 

   Author: Nicole Cicvárková; Supervisor: Dvořáková Zuzana; Opponent: Heršic Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
   Diplomová práce se zabývá hodnocením vybraných personálních procesů u civilních zaměstnanců Ministerstva obrany České republiky. Cílem diplomové práce je zhodnotit vybrané personální procesy, identifikovat jejich přednosti ...