Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh marketingového plánu ve společnosti XY 

   Author: Veronika Cirnfusová; Supervisor: Pilík Michal; Opponent: Němec Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
   Cílem diplomové práce je zpracovat marketingový plán pro vybranou společnost. Tato společnost se zaměřuje na prodej a zprostředkování služeb prostřednictvím internetového obchodu. Teoretická část zkoumá problematiku ...