Now showing items 1-1 of 1

  • Management zadávaní dopravních staveb v ČR 

   Author: Greslová Lenka; Supervisor: Kukliš Igor; Opponent: Dědina Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-06)
   Práce se zabývá analýzou řízení a zadávání dopravních staveb v ČR, včetně omezení vyplývajících z platné legislativy. Představuje nejdůležitější manažerské metody, které lze uplatnit ve veřejné sféře, a uceleně popisuje ...