Now showing items 1-1 of 1

  • Inovace systému personální práce 

   Author: Adéla Jetýlková; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Siparau Silvie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
   Cílem práce je analyzovat současný stav personální práce ve vybraném podniku, určit problematické části a navrhnout inovativní řešení, které by přispělo ke zlepšení personální práce ve vybraném podniku. Teoretická část ...