Now showing items 1-6 of 6

  • Analýza spolupráce personalisty a psychologa ve výběrovém řízení Policie České republiky 

   Author: Ainová Nikol; Supervisor: Walter Michal; Opponent: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-15)
   Cílem této bakalářské práce je zanalyzovat spolupráci personalisty a psychologa ve výběrovém řízení, kdy vzniká spolupráce a jakým způsobem probíhá. Bakalářská práce se opírá o dva prameny informací, prvním je sběr a ...
  • Hodnocení zaměstnanců 

   Author: Černá Aneta; Supervisor: Šafránková Jana Marie; Opponent: Walter Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Motivace a stabilizace zaměstnanců 

   Author: Vránová Jana; Supervisor: Walter Michal; Opponent: Dědičová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-05)
   Tato bakalářská práce se zabývá motivací a stabilizací zaměstnanců. V první části se práce zabývá teoretickými poznatky, zejména pak motivací v pracovním prostředí, teoriemi motivace a stabilizací zaměstnanců. Ve druhé ...
  • Motivace k pracovnímu výkonu 

   Author: Sulanová Karolína; Supervisor: Walter Michal; Opponent: Dědičová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-04-28)
   Bakalářská práce se zabývá vztahem mezi motivací a pracovním výkonem. Cílem bakalářské práce je analýza motivace k pracovnímu výkonu ve vybraném podniku a současně návrh praktických doporučení pro zlepšení, se zaměřením ...
  • Systém vzdělávání žáků jako součást programu volby povolání 

   Author: Šaman Pavel; Supervisor: Walter Michal; Opponent: Mynaříková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-04-28)
   Tato bakalářská práce se věnuje tématu vzdělávání žáků na základní škole s ohledem na jejich budoucí kariéru. Cílem této práce je navrhnout možnosti vzdělávání, které usnadní žákům základních škol rozhodování o jejich ...
  • Vztah mezi motivací, spokojeností s prací a výkonem 

   Author: Mládková Jitka; Supervisor: Walter Michal; Opponent: Dědičová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-04-29)
   Bakalářská práce "Vztah mezi motivací, spokojeností s prací a výkonem" se zabývá vlivem motivačního systému konkrétní společnosti na pracovní spokojenost a pracovní výkon svých zaměstnanců. Práce je rozdělena na teoretickou ...