Now showing items 1-20 of 33

  • Analýza financování a hospodaření obce Hořepník 

   Author: Braunová Adéla; Supervisor: Macháček Jiří; Opponent: Čámská Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-03)
   Tato diplomová práce se zabývá analýzou hospodaření a financování municipalit v České republice. První část je zaměřena na obecnou charakteristiku obcí a rozdělování veřejných financí samosprávám. Konkrétněji se zaměřuje ...
  • Analýza financování města Prostějov 

   Author: Horák Jan; Supervisor: Macháček Jiří; Opponent: Prokop Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-24)
  • Analýza financování obce Staré Město u Bruntálu 

   Author: Hrstková Alexandra; Supervisor: Macháček Jiří; Opponent: Pělucha Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Analýza finančního hospodaření obce na příkladu města Jemnice 

   Author: Tobolková Dana; Supervisor: Macháček Jiří; Opponent: Prokop Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-05)
  • Analýza udržitelného rozvoje mikroregionu Frýdlantsko 

   Author: Štěpánová Zuzana; Supervisor: Vodný Roman; Opponent: Macháček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-04)
   Účelem této diplomové práce je zpracování analýzy udržitelného rozvoje mikroregionu Frýdlantsko. V návaznosti na zhodnocení faktorů hospodářského, sociálního a environmentálního pilíře udržitelného rozvoje na území správního ...
  • Dopady změn zákona o Rozpočtovém určení daní na financování obcí a měst 

   Author: Chalupová Iva; Supervisor: Macháček Jiří; Opponent: Kukliš Igor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-21)
  • Hodnocení finančního zdraví obce 

   Author: Král Matěj; Supervisor: Macháček Jiří; Opponent: Šůrová Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-18)
   Diplomová práce se zabývá tématem finančního zdraví obce, které zkoumá analýzou jejího rozpočtového hospodaření, zadluženosti a likvidity. Pro všechny tři oblasti je možné použít široké spektrum analýz, které napomohou ...
  • Komparace vývoje e-Governmentu v České republice a na Slovensku 

   Author: Ondřejková Anna; Supervisor: Macháček Jiří; Opponent: Rosolová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Kriminalita jako indikátor kvality života v regionech ČR s důrazem na Ústecký kraj 

   Author: Nekovaříková Kristýna; Supervisor: Kouřilová Jana; Opponent: Macháček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-23)
   Cílem diplomové práce je analyzovat, komparovat a zhodnotit kriminalitu jako indikátor kvality života v krajích České republiky. Studie se zaměřuje zejména na Ústecký kraj, který se potýká s řadou problémů ze sociální a ...
  • Modernizace veřejné správy v ČR 

   Author: Večeř Michael Pascal; Supervisor: Macháček Jiří; Opponent: Pělucha Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-14)
  • Návrh strategického plánu rozvoja cestovného ruchu v Trenčianskom samosprávnom kraji 

   Author: Barteková Žaneta; Supervisor: Barton Monika; Opponent: Macháček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)
  • Problematika obce Prameny 

   Author: Střelková Katka; Supervisor: Macháček Jiří; Opponent: Ponicová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-17)
   Náplní této práce je problematika zadlužené obce Prameny, se zaměřením na příčiny, vývoj a následky jejího zadlužení. V teoretické části je nejprve ze širší perspektivy charakterizována veřejná správa, na což navazuje ...
  • Program rozvoje města Znojma 

   Author: Mikulášková Iva; Supervisor: Macháček Jiří; Opponent: Pělucha Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-08-29)
  • Program rozvoje obce Studénka 

   Author: Nováková Markéta; Supervisor: Macháček Jiří; Opponent: Pělucha Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-08-29)
  • Program rozvoje obce Uherské Hradiště 

   Author: Stýskalová Jana; Supervisor: Macháček Jiří; Opponent: Kukliš Igor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)
  • Program rozvoje obce Veselí nad Moravou 

   Author: Zedníková Eva; Supervisor: Macháček Jiří; Opponent: Kukliš Igor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-07)
  • Průzkum potřeb obyvatelstva mikroregionu Kdyňsko v oblasti jeho sociálního vybavení 

   Author: Märzová Jana; Supervisor: Molnár Zdeněk; Opponent: Macháček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-14)
  • Reforma veřejné správy v ČR 

   Author: Hrdinová Lucie; Supervisor: Macháček Jiří; Opponent: Kukliš Igor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-08-29)
  • Reformy veřejné správy po roce 1990 v České rebulice 

   Author: Vosáhlová Jana; Supervisor: Macháček Jiří; Opponent: Pělucha Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-14)
  • Reformy veřejné správy v České republice po roce 1990 se zaměřením na reformu způsobu výkonu veřejné správy 

   Author: Květonová Eliška; Supervisor: Macháček Jiří; Opponent: Klein Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)