Now showing items 1-2 of 2

  • Bezpečnost webových aplikací a její penetrační testování 

   Author: Aleš Répáš; Supervisor: Kokeš Josef; Opponent: Dostál Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Tato bakalářská práce se zabývá rozšířením nástroje OWASP ZAP o schop-nost detekce zranitelnosti Cross Site Request Forgery. V řešení byla použita metoda manipulace s hlavičkou webové žádosti. Vytvořené řešení poskytuje ...
  • Systém na bezpečné a efektivní zálohování dat 

   Author: Michal Kunert; Supervisor: Muzikář Zdeněk; Opponent: Trdlička Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-11)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací systému, který dokáže zabezpečit uživatelská data pomocí synchronizace těchto dat mezi klientem a serverem. Na straně serveru je využit pro ukládání dat souborový ...