Now showing items 1-1 of 1

  • Využití strojového učení pro detekci veřejných podsítí 

   Author: Michal Hloušek; Supervisor: Kopp Martin; Opponent: Kohout Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-19)
   Cílem této práce je navrhnout a vyhodnotit funkční prototyp systému pro detekci sítí pro hosty. Data ze síťových toků získaná z několika zdrojů využívajících protokol NetFlow jsou vhodně předzpracována a jsou z nich vytěženy ...