Now showing items 1-1 of 1

  • Klasifikace akcí přenášených skrz šifrované TLS spojení 

   Author: Zdena Tropková; Supervisor: Hynek Karel; Opponent: Čejka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-11)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a klasifikací šifrovaného TLS spojení na bázi síťových toků. V první části je představena anotovaná datová sada vytvořená převážně z provozu z reálné sítě, na základě které je dále ...