Now showing items 1-1 of 1

  • Přenosný přístupový identifikační systém využívající technologii NFC a umožňující komunikaci přes GSM bránu 

   Author: Martin Šimůnek; Supervisor: Kubalík Pavel; Opponent: Novotný Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-11)
   Tato bakalářská práce se věnuje využití technologie NFC k identifikaci osoby držící příslušnou kartu/tag se zaměřením na využití platformy Arduino. Jedná se o analýzu již existujících řešení a navržení vlastního řešení. ...