Now showing items 1-1 of 1

  • Využití virtualizace pro zabezpečení systému automatizovaného hodnocení úloh z programování 

   Author: Jan Kuběna; Supervisor: Růžička Jakub; Opponent: Fesl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
   Cílem této práce je využít virtualizaci k zabezpečení existujícího systému SharpTest, což je systém pro automatizované hodnocení domácích úloh z programování. Zabezpečení tohoto systému obnáší zejména bezpečné spouštění ...