Now showing items 1-2 of 2

  • Modulární anonymizér streamu dat 

   Author: Vojtěch Skalák; Supervisor: Knap David; Opponent: Fesl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   V této bakalářská práci se zabývám anonymizací streamu dat. Nejprve v teoretické části popisuji možné přístupy k anonymizaci. Analýzou možných řešení jsem došel k efektivní metodě anonymizace dat, která vyhovuje současným ...
  • Modulární anonymizér streamu dat 

   Author: Vojtěch Skalák; Supervisor: Knap David; Opponent: Fesl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
   V této bakalářské práci se zabývám modulární anonymizací streamu dat. Cílem bylo vytvořit modulární anonymizér, který dokáže zpracovat data různých formátů. Práce je rozdělena na dvě části. Nejprve jsem v teoretické části ...