Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza bezpečnosti Linuxového clipboardu 

   Author: Benjamín Peraus; Supervisor: Kokeš Josef; Opponent: Šoch Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Tato bakalářská práce se zabývá bezpečnostními aspekty clipboardu používaném v operačních systémech ke kopírování a vkládání obsahu ze zdrojové aplikace do cílové. V práci je podrobně zmapována aktuální situace, v jaké se ...