Now showing items 1-1 of 1

  • Použití mobilního zařízení pro ovládání modelu signálem PPM přes zvukový výstup 

   Author: Sidorov Dmitriy; Supervisor: Ubik Sven; Opponent: Moucha Alexandru
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   Práce se zabývá možnosti ovládání mobilním zařízením s OS Android prvků který používá PPM signál. Cílem této práce je prozkoumat možnosti, navrhnout a realizovat řešení včetně všech potřebných komponent, které pak umožní ...