Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 933

  • Webový informační systém pro asistenci rekreačním lodím 

   Autor: Veverková Markéta; Vedoucí práce: Jirkovský Vojtěch; Oponent práce: Kadlec Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
   Cílem této bakalářské práce je implementace nové verze již existujícího webového informačního systému Code0. Tento systém je používán francouzskou společností Marine Assistance, jež se specializuje na asistenci rekreačním ...
  • Vizualizace interiéru pro interaktivní prezentaci 

   Autor: Bilák Tomáš; Vedoucí práce: Richtr Radek; Oponent práce: Chludil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
   Cieľom tejto bakalárskej práce je vytvoriť čo možno najvernejší model vybraného interiéru fakulty s ohľadom na použitie vo webovom rozhraní. Práca sa zaoberá známymi technikami spracovania vizuálnych dát do 3D prostredia ...
  • Automatický docházkový systém s rozpoznáváním tváří 

   Autor: Bořil Filip; Vedoucí práce: Černý Viktor; Oponent práce: Holý Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
   Tato bakalářská práce řeší tvorbu docházkového systému, který pro získávání dat docházky využívá automatické rozpoznávání tváří. Systém je určený pro malé a střední firmy pro usnadnění evidence docházky a správu dovolené. ...
  • Kvalifikace technických a obsahových vlastností webových stránek 

   Autor: Havrda Tomáš; Vedoucí práce: Pavelka Jiří; Oponent práce: Buchtela David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
   Cílem bakalářské práce je zdokumentování a návrh vhodné formy interpretace výstupu webového analytického nástroje WCA. Nejdříve byl proveden průzkum existujících řešení včetně analýzy obchodních modelů. Následovaly uživatelské ...
  • Detekce statických snímků a animací ze záznamu obrazovky 

   Autor: Burkoň Richard; Vedoucí práce: Pulc Petr; Oponent práce: Polách Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
   Bakalářská práce se zabývá zpracováním záznamu prezentací. Výsledný program analyzuje kontinuální záznam obrazovky s jednotlivými slidy prezentace, který byl pořízen například pomocí programů třetích stran pro záznam ...
  • Informační systém pro podporu setkávání komunity Taizé. 

   Autor: Jakl Tomáš; Vedoucí práce: Podloucký Martin; Oponent práce: Trlifajová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
   Cílem této práce je analýza, návrh a implementace druhé části webové aplikace pro podporu celoevropského komunitního setkání. Tato druhá část rozšiřuje aplikaci o správu uživatelů, oprávnění, hromadné dopravy a ubytování.
  • Léková encyklopedie 2 

   Autor: Růžička Jiří; Vedoucí práce: Klímek Jakub; Oponent práce: Špaček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
   Tato bakalářská práce se zabývá vývojem druhé verze webové aplikace Léková encyklopedie, která zobrazuje informace o léčivých přípravcích, účinných látkách a jejich vlastnostech. Práce se věnuje celému procesu vývoje ...
  • Android aplikace DayWork.cz: návrh UI a aplikace pro firmy 

   Autor: Novotný Kryštof; Vedoucí práce: Pergl Robert; Oponent práce: Blizničenko Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
   První část mojí práce se zabývá návrhem UI pro Android aplikaci Daywork.cz a obecnými návrhovými doporučeními pro system Android. V další části mé práce se zabývám vývojem aplikace Daywork.cz pro firemní klienty. Zde krátce ...
  • Komunikace bezkontaktních karet v Androidu 

   Autor: Karlíková Nikola; Vedoucí práce: Buček Jiří; Oponent práce: Kodýtek Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
   V bakaláˇrské práci jsem se soustˇredila na prozkoumání a implementaci pˇrepojovacího útoku na bezkontaktní platby pomocí NFC technologie, internetového pˇripojení a mobilních telefon°u pouˇzívající systém AndroidTM. ...
  • Integrace Revizního procesu do Google Docs 

   Autor: Friedrich Tadeáš; Vedoucí práce: Bařinka Lukáš; Oponent práce: Jirkovský Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
   Tato práce řeší současny proces tvorby a úpravy webovych stránek FIT ČVUT v Praze a to především schvalovací části toho procesu. Cílem práce je tento proces zefektivnit. Tohoto cíle práce dosahuje analyzou procesu, ...
  • Generátor vstupních dat pro validaci Bash skriptů 

   Autor: Borský Jiří; Vedoucí práce: Muzikář Zdeněk; Oponent práce: Průša Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
   Tato bakalářská práce popisuje vývoj generátoru vstupních dat pro validaci Bash skriptů. Tento generátor je součástí nově přepracovánaného projektu Learnshell, který bude sloužit ke zlepšení výuky na FIT ČVUT v Praze. V ...
  • Studie proveditelnosti implementace metrologického SW v prostredí Cloud Computing II 

   Autor: Hudcovič Ondrej; Vedoucí práce: Koval Martin; Oponent práce: Valenta Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
   Cieľom tejto práce je analyzovať možnosti implementácie softvéru legálnej metrológie v prostredí Cloud Computing. Príručka WELMEC Guide 7.2 definujue štruktúru a parametre metrologického softvéru v kategóriách dlhodobého ...
  • Systém vyhledávání a filtrováni pro HelpStone.org 

   Autor: Pilař Jindřich; Vedoucí práce: Steklý Vít; Oponent práce: Gattermayer Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
   Práce popisuje implementaci vyhledávání neziskových, vícejazyčných projektů na mezinárodní platformě HelpStone.org. Hlavním tématem je vyhledávání ve strukturovaných a textových datech, které mají varianty v mnoha, ...
  • Systém pro zpracování firemní listové pošty 

   Autor: Máca Ondřej; Vedoucí práce: Špaček Petr; Oponent práce: Štěpán Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
   Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením webového systému pro správu firemní listové pošty. Systém je tvořen transformací stávajícího systému a eliminuje původní návrhové nedostatky. Transformace je provedena za využití ...
  • Nástroj pro hromadnou správu síťových zařízení 

   Autor: Merta Lukáš; Vedoucí práce: Mlejnek Jiří; Oponent práce: Rybola Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
   Tato práce se zabývá možností konfigurace více síťových prvků s využitím responzivního webového uživatelského rozhraní, které je použitelné na všech zařízeních. Zaměřuje se na správu uživatelských účtů a konfiguraci síťového ...
  • Opendata slovenské státní správy 

   Autor: Šprlák Juraj; Vedoucí práce: Starý Jan; Oponent práce: Gattermayer Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Témou tejto bakalárskej práce sú otvorené dáta a ich praktické využitie. Te-oretická časť práce uvádza otvorené dáta, opisuje ich hlavné atribúty, pred-stavuje svetových lídrov v otváraní dát, prezentuje niektoré z ...
  • Systém pro správu výkresových štítků 

   Autor: Bučko Tomáš; Vedoucí práce: Špaček Petr; Oponent práce: Bernhauer David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Predmetom tejto práce je analýza existujúceho webového systému nasadeného v podniku, eliminácia prípadných nedostatkov, a následný návrh a implementácia nového, vylepšeného systému. Výsledkom práce je nový systém, ktorý ...
  • Mobilní nástroj pro správu skupin lidí 

   Autor: Panský Petr; Vedoucí práce: Baier Jan; Oponent práce: Klouda Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Tato práce se zabývá tvorbou mobilní aplikace pro platformu Android. Aplikace slouží ke správě skupin a jejich osob. Práce obsahuje analýzu požadavků, návrh, implementaci a testování aplikace. Součástí práce je i návrh a ...
  • Systém pro sběr a prezentaci geografických dat 

   Autor: Musil Tadeáš; Vedoucí práce: Daněček Jiří; Oponent práce: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Cílem bakalářské práce je analyzovat problematiku vývoje multiplatformních aplikací. Z této analýzy vybrat konkrétní technologie a ty použít pro vytvoření vzorové aplikace. Aplikace je zaměřena na sportovní trasy. Uživatel ...
  • Možnosti praktického využití technologie Blockchain 

   Autor: Trnka Dušan; Vedoucí práce: Náplava Pavel; Oponent práce: Skotnica Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Blockchain je novovznikajúca technológia, ktorá prináša nový spôsob ako vytvoriť decentralizovanú a autonómnu databázu. Túto technológiu je možné zaregistrovať predovšetkým v súvislosti s kryptomenami, no blockchain prináša ...