Now showing items 1-2 of 2

    Analysis, Business model, Mobile application, Android, iOS, App Store, Play Store, App Economy, Case studies, Curve estimation (2)
    Analýza, Business model, Mobilná aplikácia, Vývoj mobilných aplikácií, Android, iOS, App Store, Play Store, App Economy, Prípadové štúdie, Odhad krivky (2)