Now showing items 1-1 of 1

  • Informační systém týmových tabulí pro agilní vývoj jako rozšíření NetGenia 

   Author: Peter Liptai; Supervisor: Guth Ondřej; Opponent: Pathó Andor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-11)
   V práci je vysvětlen současný systém vývoje softwaru ve firmě Dlubal Software s.r.o. Všechny informace o úkolech a chybách jsou evidovány informačním systémem NET Genium. Ve vývojových týmech probíhá komunikace o úkolech ...