Now showing items 1-1 of 1

  • HoloCopy - kopirování v prostoru s Hololens 

   Author: Anna Zderadičková; Supervisor: Pajdla Tomáš; Opponent: Pauš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-19)
   Tato práce se zabývá vytvořením systému pro 3D rekonstrukci objektu v rozšířené realitě. Cílem práce je vytvořit aplikaci na Microsoft HoloLens pro automatické pořízení fotografií a vizualizaci rekonstrukce modelu a server, ...